Pravilnik takmičenja

Opšta pravila

 • Zvanični naziv takmičenja: Carp Run 2024 – International Boila Carp Cup
 • Organizator takmičenja: Udruženje sportskih ribolovaca Zrenjanin
 • Takmičenje je po sistemu “Catch and Release”, jedan štap – jedna udica
 • Mesto održavanja: jezero Tresetište, Palić, Srbija
 • Datum i vreme održavanja: 2 – 6.10.2024 (100h), CET
 • Trajanje takmičenja: 100h
 • Količina boila po ekipi ograničena je na: 35 kg 
 • Maksimalni broj ekipa: 18
 • Maksimalni broj članova po ekipi: 4
 • Kotizacija: 600 € + 20 € za najveću ribu na 24h
 • Nagrade:
  • Pobednik sektora 3000 € + pehari za I, II i III mesto u sektoru
  • Dnevna nagrada za najveću ribu dana 360 € (ukoliko sve ekipe učestvuju)
  • Generalni sponzor takmičenja: CarpBooker i portal carp.rs – Rezerviši pecanje online!
  • Najveća riba takmičenja 1000 € + pehar
  • Peca se u 3 sektora:
  • Sektor A (6,7,8,12,13,14)
  • Sektor B (4,5,9,10,11,15)
  • Sektor C (1,2,3,16,17,18)
 • Pozicije u sektorima su podložne promenama u zavisnosti od aktivnosti ribe u tom periodu godine. Finalni raspored pozicije će biti objavljen nedelju dana pred početak takmičenja
 • Zvanična valuta takmičenja: dinar, nagradni fond u evrima
 • Oficijalni jezik takmičenja je srpski i engleski
 • Sponzori takmičenja: ParkerBaits UK, Kafeterija, Coca Cola, Kremanska voda, CarpBooker i portal carp.rs
 • Zvanični sajt takmičenja: http://carprun.rs/
 • Zvanična facebook stranica takmičenja: https://fb.com/carprunserbia

1. Prijava i registracija ekipa

1.1 Na takmičenju može učestvovati maksimalno 18 ekipa koje se registruju i izmire u celosti svoje finansijske obaveze prema organizatoru takmičenja

1.2 Ekipu za takmičenje čine  minimum 2 a maksimum 4 punoletna takmičara koji imaju potpuno ravnopravno pravo pecanja

1.3 Prilikom prijave ekipe obavezno je navesti ime ekipe, mesto odakle dolazi, zemlju koju predstavlja, ime i prezime kapitena kao i njegov broj telefona

1.4 Kapitan ekipe je dužan da kompetan sastav tima (ime i prezime svakog člana) prijavi do 30.4.2024

1.5 Ekipa se može prijaviti za učešće na takmičenju preko broja telefona organizatora 062/754-717, oficijalnog sajta ili oficijalnih naloga na društvenim mrežama

1.6 Redosled prijavljenih ekipa se formira po sistemu preče prijave

1.7 Spisak prijavljenih ekipa biće redovno objavljivan i ažuriran preko oficijalnog sajta takmičenja kao i oficijalnih naloga na društvenim mrežama

1.8 Nakon prijave za takmičenje ekipa ima rok do 15.1.2024 da reguliše uplatu avansa za učešće na takmičenju u iznosu od 300 € u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, čime se ekipa postaje registrovana za takmičenje i u potpunosti prihvata ovaj pravilnik

1.9  Ekipa koja do datog roka 15.1.2024 ne uplati avans za registraciju, prva sledeća ekipa iz rezernih automatski dobija šansu za registraciju

1.10 Rezerna ekipa ima rok od 7 dana da uplati avans i zauzme mesto ekipe koja je odustala

1.11 Registrovana ekipa je dužna da do 15.3.2024. izmiri preostali iznos kotizacije do punog iznosa, drugo deo plaćana od 300 €. Ukoliko registrovana ekipa iz bilo kog razloga odustane od takmičenja, organizator nije dužan da iznos vrati ekipi

 

2. Oprema za ribolov i pravila pecanja

2.1 Ekipe vrše ribolov na takmičenju na maksimalno 4 štapa u vodi

2.2 Ekipa može imati više rezernih štapova ali maksimalno 4 u vodi

2.3 Ekipa mora imati opremu za kampovanje šatori,brolly,suncobrani,tende…

2.4 Ekipa mora posedovati minimum 2 slinga za čuvanje ribe i kontrolnu vagu

2.5 Ekipa mora koristiti debljinu najlona minimum 0.30mm

2.6 Ekipa mora imati obavezno minimum 20 sakova koji će biti dezinfikovani pre početka takmičenja

2.7 Ekipa mora imati obavezno meredov minimalnih dimenzija 80cm x 80cm x 80cm

2.8 Svaka aktivnost prema vodi je strogo zabranjena (crveni karton) do 05,00 h kada je dozvoljena upotreba štapa za markerisanje, ostali štapovi mogu biti postavljeni u rod podove ali moraju biti okrenuti vrhovima suprotno od vode.

2.9 Ribolov se vrši sa max 4 štapa sa po jednom udicom,sa obale,bacačkom metodom sa predviđenih pozicija unutar box-a ekipe.

2.10 U boksu nesme boraviti niko sem registrovanih takmičara i sudija ( kad dođu na merenje ribe i boila )

2.11 Dozvoljeno je vađenje ribe u drugom boksu ako se susedna ekipa složi i pomaganje drugoj ekipi (fer plej)

2.12 Dozvoljena upotreba marker štapa, maksimalno 2 štapa u isto vreme po ekipi

2.13 Dozvoljen šok predvez samo marker štapovima

2.14 Predvez ne sme biti duži od 30cm

2.15 Olovo mora biti klizno ili polufiksno,da u slučaju kidanja najlona sklizne ili spadne sa istog.

2.16 Zabranjena je upotreba fiksnog olova,”LEAD CORE”-a,”ZIG-RIG”-a,”SHOCK LEADER”-a.

2.17 Zabranjeno naglo potezanje udice iz vode “GRABULJANJE”

2.18 Markerisanje će biti dozvoljeno dva sata pre početka sa oba štapa dok će sa jednim marker štapom biti dozvoljeno markerisanje u tok celog takmičenja

 

3. Hrana za ribolov i pravila hranjenja

3.1 Hranjenje je dozvoljeno tek nakon početka takmičenja

3.2 Za hranjenje ribe dozvoljenje su isključivo dobro kuvane boile

3.3 Kao mamac na udici mogu se koristiti isključivo boile i pop-up boile

3.4 Sunđer je dozvoljen kao podizač boile

3.5  Količina boili ograničena je na 35 kg, pop up i podizači se ne računaju u tu kilažu

3.6 Dipovi (umakaljke) su dozvoljeni

3.7 Upotreba spod-a,tajger, peleta, praškaste hrane strogo zabranjeno, kazna crveni karton

3.9 Sudije će pre početka takmičenja izvršiti proveru i merenje boila

3.10 Dozvoljena kobra i praćka u periodu od 6 ujutru do 20h. Posle 20h kobra i praćka su zabranjeni

3.11 Od PVA materijala dozvoljeni su samo PVA traka i konac tokom celog trajanja takmičenja, PVA mrežica zabranjena

3.11 Strogo zabrana upotreba veštačkih mamaca (gumeni kukuruz), ne sme biti ni u boksu – crveni karton

3.12 Pasta,method mix,praškasta hrana,gumeni kukuruz,hranilice…strogo zabranjeni!

3.13  Brodići za hranjenje,sonari…itd…ZABRANJENI!

 

4. Izvlačenje pozicija

4.1 Žreb odnosno izvlačenje pozicija će se obaviti na svečanom otvaranju takmičenja 22.5 (sreda) u 8:00 

4.2 Žreb se obavlja sistemom izvlačenja kuglica gde se prvo izvlači redosled ekipa a zatim i pozicije

4.3 Ekipa bira jednog člana koji će izvlačiti redosled odnosno takmičarsku poziciju

4.4 Ne mora ista osoba da izvlači redosled i takmičarsku poziciju

4.5 Takmičar koji izvlači redosled/poziciju mora biti iz ekipe

4.6 Organizator takmičenja će redposled izvlačenja ekipa čitati po sistemu preče prijave odnosno registracije ekipa 

4.7 Nakon zvaničnog dela otvaranja Carp Run takmičenjai izvlačenja pozicija,takmičarima će biti dozvoljeno da odu na svoje pozicije radi postavljanja kampa

4.8 Ekipe nemaju pravo žalbe na izvučenu poziciju

 

5. Suđenje, žalbe i pravila merenja ribe

5.1 Na takmičenju će biti četvoro zvaničnih sudija (zeleni prsluk) + glavni sudija takmičenja (crveni prsluk)

5.2 Merenje vrše isključivo zvanične sudije takmičenja u vidno obeleženim prslucima uz OBAVEZNO prisustvo člana susedne ekipe

5.3 Ukoliko susedna ekipa odbija da dodje na merenje, takmičari nemaju pravo žalbe

5.4 Organizatori odnosno zvanične sudije takmičenja zadržavaju pravo da pretraže svu opremu odnosno vozila kako bi se borili protiv bilo kakvog oblika varanja ili kršenja pravila.Takmičari za koje se utvrdi da su prekšili pravila biće automatski sankcionisani u zavisnosti od prekršaja ovim pravilnikom iz sekcije 3

5.5 Ekipe smeju primati goste u vremenu od 13:00 h do 18:00 h. Gosti ne smeju ulaziti u box ekipe

5.6 Svaki gost prilikom dolaska i odlaska se mora prijaviti kod sudija kako bi pregledale sve što nosi ekipi  (isto važi i za takmičare ako odlaze u kupovinu)

5.7 Pre početka takmičenja sudije će prekontrolisati i proveriti dozvoljenu količinu boila 35 kg. Takodje, sudije imaju pravo da pregledaju  torbe, šatora itd. Ekipa nema prava da ne dozvoli ili zabrani pregled stvari koji sudija poželi da vidi. 

5.8 Ulov se evidentira kod sudija kao i kod ekipe na njihovu listu ulova koji se potpisuje od strane sudija, kao i od strane predstavnika ekipe

5.9 Vanredno merenje je obavezno u slučaju ulova šarana ili amura preko 15 kg i u slučaju da su svih 20 sakova puni.

5.10 Ukoliko se uhvati amur, odmah ga staviti u sak i pozvati sudiju da se riba izmeri i što pre vrati u vodu.

5.11 Na ribe se mora maksimalno paziti, riba se sme držati isključivo iznad kolevke(kadice).

5.12 Slikanje sa ribom je dozvoljeno iskljucivo iznad kadice za prihvat ribe

5.13 Boduju se šarani i amuri preko 1kg

5.14 Riba se mora nakon sto se upeca sto pre staviti u sak i vrati sa sakom u vodu

5.15 Ukoliko kapiteni ekipa primete neke neregularnosti takmičenja/takmičara kojim se krše pravila iz ovog pravilnika, kapiten ima mogućnost žalbe. Žalba se podnosi kod glavnog sudije u pisanoj formi ili na email: rules@carprun.rs sa obaveznim dokaznim materijalom (slika/video). Žalbe bez dokaznog materijala se smatraju neosnovane i neće se razmatrati odnosno biće automatski odbijene. Prilikom žalbe ekipa dostavlja/uplaćuje depozit od 50 € 

5.16 U slučaju da glavni sudija odluči da je žalba osnovana, dužan da sazove komisiju za žalbe koja će razmatrati prijavljenu žalbu/neregularnost

5.17 Komisiju za žalbe čine: organizator takmičenja, glavni sudija, sve zvanične sudije takmičenja i najstariji takmičar

5.18. Komisija za žalbe donosi odluku o žalbi većinskim tajnim glasanje

5.19 Ukoliko je odluka žalbe pozitivna, glavni sudija izriče kaznenu meru prema ovom pravilniku i vraća depozit u iznosu od 50e. Ukoliko je ishod žalba negativan organizator zadržava pravo na depozit uz objasnjenje zašto je ishod negativan.

 

6. Pravilnik o kaznama

6.1 Žuti karton (- 50% od ulova):

 1.     upotreba krešera i ball maker-a
 2.     upotreba zig-rig sistema
 3.     svađa sa drugim ekipama i sudijama
 4.     šok predvez na štapovima koji pecaju
 5.     ulazak u drugi box bez dozvole ekipe u koji se box ulazi

 6.2 Crveni karton (strogo zabranjeno) – diskvalifikacija:

 1.     upotreba sonara
 2.     upotreba sapuna na udici
 3.     uptreba brodića za hranjenje
 4.     upotreba samlevene pseće ili mačije hrane
 5.     upotrebe paste
 6.     naknadno unošenje spoda, boila, peleta i tajgera
 7.     više od 4 štapa u vodi u isto vreme
 8.     ulazak u jezero
 9.     upotreba hranilica, praškaste hrane, spoda, tajgera, gumenog kukuruza, parfema
 10. upotreba živih mamaca

 

7. Druga zvanična pravila

7.1  U slučaju vremenskih nepogoda (grmljavine)  glavni sudija ima pravo da takmičenje prekine, a po završetku istih nastavljeno,ne poštovanje ove odluke povlači direktan CRVENI karton.

7.2 Kada se ponovo stvore adekvatni vremenski uslovi glavni sudija daje znak da se takmičenje nastavi

7.3 Vreme koje protekne dok je takmičenje prekinuto usled vremenskih nepogoda neće biti nadoknadjeno.

7.4  Ukoliko dođe kod neke ekipe do uginuća ribe usled neadekvatnog tretiranja ribe ili upotrebe nedozvoljenih supstanci u boilama ista se mora nadoknaditi jezeru.

7.5  Rezultati takmičenja se mogu pratiti live preko sajta carp.rs/carprun

7.6  Prvi put kod nas će biti upotrebljen elektronski sistem za objavljivanje rezultata merenja ribe, čim se kod neke ekipa izmeri riba automatski će podaci biti dostupni na sajtu takmičenja live.carprun.rs i zvaničnim profilima društvenih mreža

7.7  Sva vozila moraju biti na parkingu do 10:00 h, izuzev kamp prikolice i kampera

 

Satnica takmičenja:

22.05.2024, do 7:45 – registracija ekipa i izvlačenje pozicija

22.05.2024, 8:00 – izvlačenje pozicija

22.05.2024, 8:30 – 10:00 – markerisanje pozicija i merenje boila

 

22.05.2024, 10:00 – početak takmičenja

22.05.2024, 18:00 – Prvo merenje ribe i boila, objavljivanje rezultata na oficijalnom sajtu i društvenim mrežama

22.05.2024, 00:00 – Drugo merenje ribe i boila, objavljivanje rezultata na oficijalnom sajtu i društvenim mrežama

 

23.05.2024, 8:00 – Drugo merenje ribe i boila, objavljivanje rezultata na oficijalnom sajtu i društvenim mrežama

23.05.2024, 18:00 – Treće merenje ribe i boila, objavljivanje rezultata na oficijalnom sajtu i društvenim mrežama

23.05.2024, 00:00 – Četvrto merenje ribe i boila, objavljivanje rezultata na oficijalnom sajtu i društvenim mrežama

 

24.05.2024, 8:00 – Peto merenje ribe i boila, objavljivanje rezultata na oficijalnom sajtu i društvenim mrežama

24.05.2024, 18:00 – Šesto merenje ribe i boila, objavljivanje rezultata na oficijalnom sajtu i društvenim mrežama

24.05.2024, 00:00 – Sedmo merenje ribe i boila, oobjavljivanje rezultata na oficijalnom sajtu i društvenim mrežama

 

25.05.2024, 8:00 – Osmo merenje ribe i boila, objavljivanje rezultata na oficijalnom sajtu i društvenim mrežama

25.05.2024, 18:00 – Deveto merenje ribe i boila, objavljivanje rezultata na oficijalnom sajtu i društvenim mrežama

25.05.2024, 00:00 – Deseto merenje ribe i boila, objavljivanje rezultata na oficijalnom sajtu i društvenim mrežama

 

26.05.2024, 8:00 – Jedanaesto merenje ribe i boila, objavljivanje rezultata na oficijalnom sajtu i društvenim mrežama

26.09.2023, 14:00 – Finalno merenje ribe i boila, objavljivanje rezultata na oficijalnom sajtu i društvenim mrežama

26.09.2023, 14:30 – Kraj takmičenja, proglašenje pobednika

 

Napomena: Sudije imaju pravo da izvrše merenje boila bilo kada u toku takmičenja bez obzira na satnicu predviđenu za merenje

 

Važni datumi:

15.1.2024 Rok za prijavu i registraciju ekipa
15.1.2024 Rok za uplatu avansa kotizacije i registracija ekipe
15.3.2024 Rok za uplatu drugog dela kotizacije
30.4.2024 Prijava takmičara koji će nastupati na takmičenju
22.5.2024 Početak takmičenja